ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

NAZİMİYE

8
0
0
0
0
9
9
9
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1985-2000 yılları arasında nüfusta yaşanan artış hızı % - 42,92 civarındadır. 2000 yılında gözlenen % 18,89’ luk artış nüfusun doğal artışına veya göç edenlerin geri dönüşüne bağlı olarak ortaya çıkan bir artış değildir. Artışa neden özel sayım bölgeleri nüfusunun artışı ve taşıma nüfustur. Söz konusu veriler, İlçede ekonomik ve terör olaylarına bağlı olarak topluluk bazında göçler yaşandığını göstermektedir. Bu kadar büyük oranda göçlerin yaşanması nüfusun demografik yapısında da köklü değişimlerin yaşanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Terör ve göçler, özellikle genç nüfus oranının azalması, okur-yazarlık oranının düşmesi, üretimin sekteye uğraması, üretimde ki düşüşe bağlı olarak ekonomik bağımlılığın artması vb. sonuçlar doğurmuştur